הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה היא הלוואה הניתנת לעסקים קטנים ובינוניים על ידי נותן אשראי, כאשר המדינה מעניקה ערבות חלקית או מלאה להלוואה. הערבות הממשלתית מאפשרת לעסקים לקבל הלוואות בתנאים טובים יותר, כגון ריבית נמוכה יותר וביטחונות פחותים.

תנאי זכאות

עסקים הזכאים להלוואה בערבות המדינה הם עסקים המאוגדים בישראל, בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח, ואשר עומדים בתנאי הסף הבאים:

 • העסק אינו מצוי בהליכי פירוק, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, או הסדר נושים.
 • לעסק אין חובות לרשויות המס.
 • לעסק אין חובות משמעותיים לבנקים או לנותני אשראי אחרים.
 • לעסק יש תוכנית עסקית מפורטת.

מסלולי הלוואות

קיימים מספר מסלולי הלוואות בערבות המדינה, המיועדים לצרכים שונים של עסקים.

 • מסלול הון חוזר: הלוואה לצורך מימון הוצאות שוטפות של העסק, כגון הוצאות שכר, חומרי גלם, הוצאות תפעול ושיווק.
 • מסלול השקעה: הלוואה לצורך השקעה בעסק, כגון השקעה בציוד, בנכסים, או ברכישת חברה אחרת.
 • מסלול עסקים צעירים: הלוואה לעסקים בתחילת דרכם, עם מחזור מכירות שנתי של עד 5 מיליון ש"ח.
 • מסלול עסקים בפריפריה: הלוואה לעסקים הממוקמים בפריפריה הגאוגרפית של ישראל.

תנאי ההלוואה

תנאי ההלוואה בערבות המדינה משתנים בהתאם למסלול הלוואה, אך בדרך כלל כוללים את הרכיבים הבאים:

 • סכום ההלוואה: סכום ההלוואה נקבע בהתאם לצורכי העסק והתוכנית העסקית.
 • ריבית ההלוואה: ריבית ההלוואה היא נמוכה יותר מהריבית הרגילה הניתנת על ידי נותני אשראי, אך עדיין קיימת.
 • תקופת החזר ההלוואה: תקופת החזר ההלוואה היא עד 5 שנים.
 • ביטחונות: נותן האשראי עשוי לדרוש ביטחונות להלוואה, כגון שעבוד נכס, שעבוד חשבון עו"ש, או ערבות אישית של בעלי העסק.

הגשת בקשה להלוואה

ניתן להגיש בקשה להלוואה בערבות המדינה דרך נותן אשראי, כגון בנק, חברה חוץ-בנקאית, או הקרן לעסקים קטנים ובינוניים. הבקשה כוללת מסמכים כגון תוכנית עסקית, דו"חות כספיים, ודוחות חשבון עו"ש.

יתרונות הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה מציעה מספר יתרונות לעסקים, כגון:

 • תנאי הלוואה טובים יותר: ריבית נמוכה יותר, תקופת החזר ארוכה יותר, ופחות דרישה לביטחונות.
 • סיוע לעסקים צעירים ועסקים בפריפריה: מסלולים מיוחדים לעסקים אלו בתנאים מועדפים.
 • תמיכה של המדינה: הלוואה בערבות המדינה היא ביטוי לתמיכה של המדינה בעסקים קטנים ובינוניים.

הלוואות בערבות מדינה ללא ריבית – האם באמת יש דבר כזה הלוואה ללא ריבית?

התשובה הקצרה היא לא, אין דבר כזה הלוואה ללא ריבית. כל הלוואה, גם אם היא בערבות מדינה, נושאת עמלה או ריבית כלשהי.

העמלה או הריבית בהלוואה בערבות מדינה נקבעת על ידי נותן האשראי, כאשר המדינה מעניקה ערבות להלוואה. הערבות הממשלתית מפחיתה את הסיכון של נותן האשראי, ולכן הוא יכול להציע ריבית נמוכה יותר מהריבית הרגילה.

עם זאת, גם אם הריבית בהלוואה בערבות מדינה נמוכה יותר מהריבית הרגילה, היא עדיין קיימת. לדוגמה, במסלול הון חוזר להלוואה בערבות מדינה, הריבית הממוצעת בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי יהיה במרווח שלא יעלה על 1.5% מעל ריבית הפריים.

בנוסף, ייתכן שנותני אשראי ידרשו ביטחונות להלוואה בערבות מדינה, כגון שעבוד נכס, שעבוד חשבון עו"ש, או ערבות אישית של בעלי העסק.

לכן, חשוב לבדוק את תנאי ההלוואה בערבות מדינה ביסודיות לפני הגשת בקשה להלוואה.

מאמרים נוספים שכדאי לקרוא