מימון הצמיחה של העסק

כל אדם מקים עסק כדי ליהנות מההכנסות ומהרווחים שלו. אך כדי להגיע לכך נדרשים מאמצים גדולים בהיבטים נרחבים. אחד הנושאים האקוטיים הוא מימון של העסק כיוון שללא הפעולה הזו לא תהיה אפשרות לבצע מהלכים שאמורים להניב בעתיד הכנסות. מדובר באנשי עסקים שיש להם מפעל ובו קו ייצור מצליח, מאד כדאי להם להקים קו ייצור זהה נוסף וכך סך הייצור שלהם יגדל משמעותית. אך לצורך כך הם זקוקים לקבלת מימון ולכן הם בוחנים כמה דרכים לקבלת הלוואות שהן זולות, כדאיות ומידיות. 

אחת הדרכים הפופולריות לקבל מימון היא באמצעות משכנתא הפוכה. מדובר בהלוואה שיכול לקבל כל בעל נכס כמו דירה והיא נגזרת מהשווי של נכס זה. הבנק מקבל מהשמאי שמגיע לדירה את מחיר השוק שלה ובהתאם לגיל של הלווה ולפרמטרים נוספים, יאשר הבנק הלוואה בגובה מסוים. לכל הלוואה כזו יש תנאים נלווים כמו ריביות, עמלות, תנאי החזר מיוחדים ועוד. אם התנאים הם טובים וקבלת הכספים תסייע לאיש העסקים בקידום מטרותיו העסקיות הוא יבצע מהלך זה. 

מימון בדרכים חדשניות 

הייחודיות של משכנתא הפוכה היא בעובדה שהלווים לא חייבים להחזיר את הכספים בתשלומים חודשיים, אלא אפשר לבצע את ההתחשבנות רק לאחר מותו של בעל הנכס וזאת מול יורשיו. לחלופין אפשר לבקש מהבנק לשלם בכל חודש את הקרן ואת הריבית או את הריבית בלבד. קיימת חשיבות לעבוד על פי המעטפת שהיא הנכונה ביותר לכל עסק ומימון זה לא יכביד על תזרים המזומנים של העסק. 

אם התוכנית העסקית מתוכננת כהלכה ובעל העסק יבצע אותה על פי לוח הזמנים שנקבע, הוא ייהנה מייצור מוגבר וממכירות גבוהות ודבר זה יוביל למימוש החזון העסקי שלו.

הלוואה מקופת הגמל 

דרך נוספת לקבלת מימון היא באמצעות הלוואה מקופת הגמל של איש העסקים. הקופות השונות מאפשרות בדרך כלל קבלת הלוואה בשיעור של כ – % 80 מהקרן. מדובר בהליך מהיר כיוון שהכסף קיים בחשבון והוא משמש בטוחה להלוואה. בתהליך זה אפשר לשלם ריבית בלבד בכל חודש ובאופן יחסי מדובר בסכום זניח והוא על פי שיעור הריבית לגובה ההלוואה שהתקבלה. 

מעבר לכך אף על פי שהעמית קיבל הלוואה, הקרן ממשיכה לצבור רווחים לאורך שנים ולכן אפשר ליהנות מכל העולמות, גם מההלוואה וגם מהעובדה שהכסף ממשיך לצמוח. ביום פקיעת הקרן ישלם העמית את מלוא סכום ההלוואה כולל הריביות והעמלות. 

הגדלת המסגרת בבנק 

אפשרות נוספת לצורך מימון הפיתוח העסקי היא לבקש מהבנק הגדלה זמנית של מסגרת האשראי על פי הצפי של מועד קבלת ההכנסות הנוספות הראשונות. פעולה זו מצריכה עמידה נחרצת על ביצוע הפעולות הנדרשות בזמן כדי שלא יהיה עיכוב, כיוון שמועד הורדת מסגרת האשראי הוא קבוע ויהיה קשה לבקש עבורו הארכה.

מאמרים נוספים שכדאי לקרוא