מאמרים

חוות דעת אקטוארית בנזיקין
מאמרים

חוות דעת אקטוארית בנזיקין

חוות דעת אקטוארית בנזיקין מתייחסת לשיקול הדעת המקצועי שניתן על ידי אקטואר בנוגע להשלכות הכספיות של מעשי נזיקין. חוות דעת זו ממלאת לעתים קרובות תפקיד

קראו עוד »
חוות דעת אקטואריות
מאמרים

חוות דעת אקטואריות

חוות דעת אקטוארית היא שיקול דעת מקצועי הניתן על ידי אקטואר, הנוגע למצבה הפיננסי של חברת ביטוח. חוות הדעת מתבססת לרוב על סקירה של פעילות

קראו עוד »
חוות דעת איזון אקטוארי
מאמרים

חוות דעת איזון אקטוארי

חוות הדעת האקטוארית היא ניתוח של מומחה מקצועי, המופק לעתים קרובות על ידי אקטואר, על התחזית הפיננסית של תוכנית פנסיה, חברת ביטוח או מוסד אחר

קראו עוד »
חישוב אקטוארי גירושין
מאמרים

חישוב אקטוארי גירושין

החישוב האקטוארי של גירושין הוא ניתוח מתמטי וסטטיסטי מורכב המשמש בהליכים משפטיים של גירושין. הוא משמש להערכת ההשלכות הכספיות של חלוקת הנכסים, ההתחייבויות ותזרימי ההכנסה

קראו עוד »
איזון אקטוארי
מאמרים

איזון אקטוארי

המאזן האקטוארי הוא מדד המשמש אקטוארים להערכת הבריאות הפיננסית של מערכת פנסיה או תוכנית ביטוח לאומי על פני אופק זמן קבוע. היא מעריכה את ההבדל

קראו עוד »
אקטואר גירושין
מאמרים

אקטואר גירושין

אקטואר גירושין הוא איש מקצוע שמיישם מדע אקטוארי כדי לספק הערכת שווי בלתי משוחדת של ההשפעה הכספית של גירושין. הם משתמשים בשיטות מתמטיות וסטטיסטיות כדי

קראו עוד »
איך לבחור מסלול הלוואה
מאמרים

איך לבחור מסלול הלוואה

איך לבחור מסלול הלוואה: המדריך המלא עולם ההלוואות עשוי להיראות מורכב ומבלבל, עם מגוון רחב של מסלולים, תנאים וריביות שונות. בחירת מסלול ההלוואה הנכון חשובה

קראו עוד »